Rostlinná výroba

Rostlinná výroba 3

Plodina 2008 2009 2010 prům
okres
výnos
P-S
t/ha
ha t/ha ha t/ha ha t/ha 2009 2010
 Brambory  11  28 12 43,5 11,5 30  —  —
 Kukuřice siláž  161  20 137 30 144 41  —  —
 Kukuřice na zrno  —  —  —  —
 Pícniny  286  5,2 281 5,8 295 6  —  —

Rostlinná výroba 2

Plodina 2008 2009 2010 prům
okres
výnos
P-S
t/ha
ha t/ha ha t/ha ha t/ha 2009 2010
 Pšenice jarní  —  —  —  —
 Obiloviny  341,5  5,75 319,5 5,4 301 5,8  4,97  4,55
 Řepka ozimá  98  3,2 144 3,65 142 2,5  3,34  2,89

Rostlinná výroba

 Plodina 2008 2009 2010  prům
okres
 výnos
P-S
t/ha
 ha  t/ha ha t/ha ha t/ha  2009  2010
 Pšenice ozimá  202  5,7 224 5,6 217 5,7  5,25  4,78
 Ječmen ozimý  110  5,8 95,5 4,9 84 6  4,96  4,85
 Ječmen jarní  29,5  5,3  —  —