Prodej uhlí

EET

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Ceny uhlí

Druh uhlí Severočeské doly Německo
Bílina
Kostka Ořech I Ořech II Brikety
Množství uhlí
do 30 q
30 q – 60 q
nad 60 q

Skládání pasem 200,-

kárky
Kostka
Ořech I.
Ořech II.
Brikety

Aktuální ceny uhlí a objednávky: p. URBAN

Tel: 606 621 500

Ceny dopravy

Ceny se vztahují k ceně 1q uhlí.

4 Kč – Hodovíz, Manětín, Mladotice, Ondřejov, Vladměřice

8 Kč – Brdo, Čer. Hať, Dolní Bělá, Dražeň, Hor. Hradiště, Horní Bělá, Hrádek, Hvozd, Chrašťovice, Korýtka, Lipí, Lité, Loza, Nečtiny, Pláně, Stražiště, Stvolny, Špankov, Újezd, Vrážné, Vysočany, Žihle, Potvorov

12 Kč – Babiná, Březín, Bučí, Hadačka, Kralovice, Krašovice, Mrtník, Nečtiny hrad, Nový Dvůr, Plachtín, Plasy, Rabštejn nad Střelou, Rybnice, Tlucná, Vlkošov, Vrtbo, Zahrádka, Zhořec

12 Kč + př. -Bezvěrov, Dobříč, Dol. Hradiště, Tis u Blatna, Toužim, Třemošná

Reklamační řád

Reklamační řád firmy ZDV Štichovice IČ:47719532

 • Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů tuhých paliv podle katalogů prvovýrobců (dolů, koksoven).
 • Prodávající neodpovídá za vady jakosti tuhých paliv, které byly způsobeny po splnění dodávky nebo byly způsobeny neodvratitelnými událostmi.
 • Záruční doba pro zjevné vady jakosti je 10 dnů od data expedice dle prodejky.
 • Po převzetí dodávky bezodkladně oznámí kupující prodávajícímu zjištěné vady jakosti s uvedením návrhu na jejich vypořádání. Dohodnutý způsob vypořádání nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
 • Nedojde-li po oznámení vady jakosti k jiné dohodě, je kupující povinen reklamovanou dodávku odděleně uskladnit a označit.
 • Prodávající je povinen neprodleně sdělit kupujícímu, zda se k vyřízení reklamace dostaví do dvou pracovních dnů od jeho nahlášní.
 • V případě, že prodávající do dvou pracovních dnů oznámení vady nepotvrdí svoji účast na kontrolní přejímce nebo sdělí, že se k přejímce nedostaví, provede kupující odběr kontrolního vzorku podle příslušné technické normy sám a písemně sdělí prodávajícímu do 8 dnů zjištěné vady součastně s návrhem na způsob vyřízení.
 • Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z prodejní ceny, není oprávněn požadovat jinou náhradu škody, způsobenou jakostí paliva, na které se sleva vztahuje.
 • Neumožní-li kupující prodávajícímu prověřit jakost reklamovaného paliva, nenese prodávající odpovědnost za reklamované vady.
 • Při reklamační činnosti v místě kupujícího je povinen kupující vytvořit prodávajícímu vhodné podmínky k ověření oprávněnosti jakostní reklamace.
 • Kupující může předisponovat reklamovanou dodávku pouze po dohodě s prodávajícím.
 • Při oprávněném odmítnutí dodávky na základě zjištěných vad jakosti je prodávající povinen dát kupujícímu neprodleně dispozice, jak má s vadným palivem naložit.
 • Náklady na rozhodčí analýzu nese prodávající jen tehdy, byla-li vada jakosti prokázána.
 • Prodávající nejpozději do jednoho měsíce od obdržení protokolu o vadách sdělí kupujícímu, jakým způsobem byla reklamace vyřízena.