Ekonomika

Základní ekonomická filozofie družstva je postavena na zemědělské prvovýrobě v širším sortimentu, nikoliv tedy úzké specializaci. Z tzv. nezemědělských aktivit družstvo provozuje k vyrovnání sezónních výkyvů poměrně s úspěchem nákladní autodopravu, provádění zemních prací a prací jeřábem. Za zmínku určitě stojí i prodej uhlí ve zdejší oblasti. V drobnějším rozsahu se provádí opravy motorových vozidel, výroba a opravy zemědělských strojů a drobná dřevovýroba. Významnou část tvoří služby ostatním zemědělcům, které postupně rozšiřují. A dále také budování skladovacích kapacit k uskladnění komodit nejen pro zemědělce, ale i pro obchodníky. Družstvo od svého vzniku hodně investovalo do živočišné výroby. Všechny stáje jsou v současné době rekonstruované s moderními technologiemi ze 100 %.


V čele družstva stojí předseda Ing. Václav Bulín , kterému byl v roce 2003 udělen z rukou předsedy Vlády ČR v rámci nejprestižnější a nejobjektivnější soutěže v ČR Manažer roku titul „Nejlepší manažer malé firmy v rámci všech odvětví národního hospodářství v ČR za rok 2002“ . ZDV využívá financování investic částečně i pomocí evropských fondů. Do roku 2007 požádalo o dotaci z operačního programu rozvoje venkova a multifunkční zemědělství již čtyřikrát , z toho přiznána a vyplacena byla již dotace ve třech programech. Poslední žádost je v současné době před ukončením. Jedna investice byla také pořízena prostřednictvím členství ve spolku MAS Vladař z programu Leader.