Investice

Hodně prostředků v poslední době družstvo investuje do mechanizace. Bylo nakoupeno například šest traktorů John Deere o různé výkonnosti , pluh Kverneland, secí kombinace Amazone, postřikovač NAPA, přesný secí stroj na kukuřice OPTIMA. Dále družstvo koupilo nový krmný vůz Frasto, samochodnou řezačku John Deere a nový kombajn John Deere . Poslední velkou investicí je mobilní výrobna krmných směsí Tropper MMX 6216QAD. Manipulační a nakládací techniku reprezentují stroje Caterpillar. Pro dopravu zemědělských komodit, ale i ostatních materiálů jak pro potřeby družstva, tak i mimo něj jsou určeny tři nákladní automobily MAN . V posledních letech družstvo výrazně investovalo do skladovacích kapacit, jejich zkvalitnění vybudování posklizňové linky . Součástí linky je též moderní způsob konzervace obilí zchlazováním. Jako jeden z prvních v republice družstvo instalovalo dopravník obilí Grain Pump dovezený z Kanady. V letošním roce předseda Ing. Václav Bulín absolvoval služební cestu do USA s cílem získání informací o technologiích při skladování a manipulaci se zemědělskými komoditami.