Specializace

Základní ekonomická filozofie družstva je postavena na zemědělské prvovýrobě v širším sortimentu, nikoliv tedy úzké specializaci. Z tzv. nezemědělských aktivit družstvo provozuje k vyrovnání sezónních výkyvů poměrně s úspěchem nákladní autodopravu, provádění zemních prací a prací jeřábem. Za zmínku určitě stojí i prodej uhlí ve zdejší oblasti. V drobnějším rozsahu se provádí opravy motorových vozidel, výroba a opravy zemědělských strojů a drobná dřevovýroba. Významnou část tvoří služby ostatním zemědělcům, které postupně rozšiřují. A dále také budování skladovacích kapacit k uskladnění komodit nejen pro zemědělce, ale i pro obchodníky. Družstvo od svého vzniku hodně investovalo do živočišné výroby. Všechny stáje jsou v současné době rekonstruované s moderními technologiemi ze 100 %.