Významné události

  • Návštěva ministra zemědělství ČR, bavorské státní tajemnice Mariane Demlové a ministra zahraničí ČR.
  • Navázání spolupráce se Svazem bavorských sedláků včetně vzájemných návštěv s odbornou tématikou.
  • Prezentace ZDV v médiích.
  • Zprostředkování spolupráce bavorských farmářů a vzdělávacího centra s odbornými školami, kromě jiného za účelem výměnných praxí studentů.