Živočišná výroba

Živočišná výroba

Kategorie stavy k 31.12.2008 stavy k 31.12.2009 stavy k 31.12.2010 prům. užitkovost 2009 prům. užitkovost 2010
Krávy 335 325 332 1 19,63 20,3
z toho přev. z jalo 124 109 116
vyřazené 116+35 119 107
Telata 180 172 166 gr 852 952
z toho 0-3 měs 80 96 95 gr 882 950
z toho 3-6 měs 100 76 71 gr 818 960

Živočišná výroba 2

Kategorie stavy k 31.12.2008 stavy k 31.12.2009 stavy k 31.12.2010 prům. užitkovost 2009 prům. užitkovost 2010
Jalovice chovné 207 251 260 gr 643 530
Jalovice březí 33 34 38
Výkrm skot 187 146 168 gr 1018 1156
Plemenný býk 1 1 0
Skot celkem 943 929 964