Dále o nás –

Sídlo družstva je ve Štichovicích v okrese Plzeň – sever. Vzniklo 30.4.1993 a v jeho čele je Ing. Bulín Václav- předseda představenstva. Družstvo v roce 2006 založilo dceřinou společnost Štichovická obchodní s.r.o. Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice (dále jen ZDV Štichovice) vzniklo 30.dubna 1993 na základě vypracovaného transformačního projektu, rozdělením bývalého ZD Manětín na dva subjekty. Každý člen část svého majetkového podílu vypočteného z transformace vložil v podobě základního členského vkladu do družstva, přičemž tímto vkladem ručí za hospodaření družstva. Zbytek svého majetkového podílu pronajal družstvu jako kapitálovou zápůjčku, která je členskou schůzí jako nejvyšším orgánem družstva po přesně definované době zúročena. Dále většina členů vlastní i půdu, kterou rovněž družstvu pronajímá.

Významné aktivity

Předseda družstva Ing. Bulín Václav je vedle předsedy představenstva odbytových organizací ODOB družstvo a Agroprodej družstvo i členem představenstva -Mlecoopu, Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, územní organizace Zemědělského svazu Plzeň-sever a Rokycany, Okresní agrární komory. 

Družstvo bylo pod vedením Ing. V. Bulína vyznamenáno např.:

  • Titulem „Absolutní vítěz„ v soutěži Zemědělského svazu ČR za rok 2006.
  • Několika „Mimořádnými uznáními„ ZS ČR v soutěži TOP během posledních 5 let.
  • Čestným uznáním Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin za rok 2006,2005,2004.
  • Několikrát bylo družstvo oceněno v chovu krav Svazem chovatelů českého strakatého skotu.