Vztah k životnímu prostředí

ZDV Štichovice různými formami přispívá k ochraně životního prostředí . Zejména investicemi do nových technologií v živočišné výrobě ,ale i pořizováním nových strojů, které nahrazují již opotřebené a dnešním poměrům nevyhovující staré stroje. Od roku 2006 se firma zabývá možností výstavby bioplynové stanice a tím i úspory energií. Nakládání s veškerými materiály a látkami evidovanými jako odpady se děje v souladu s příslušnými pokyny a předpisy s s vedením jejich náležité evidence.